1. หน้าแรก
  2. คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการศึกษา・ศึกษาต่อ

กลุ่มสถาบันเซนดากายะมีทั้งหมดกี่ที่ในญี่ปุ่นแต่ละที่มีจุดเด่นอะไรบ้าง

A.มีทั้งหมด 3 สถาบันตั้งอยู่ในโตเกียว
มีจุดเด่นคือ :   
・สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ:ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
・สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะในสังกัดสถาบันวิจัยการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ:ศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย
・สถาบันภาษาต่างประเทศเซนดากายะ:การสนทนาในชีวิตประจำวันไปจนถึงภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ขอทราบระยะเวลาการศึกษาของแต่ละโรงเรียน

A.・สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ:สูงสุด 2 ปี (เทอมเมษายน) และ 1 ปี 6 เดือน (เทอมตุลาคม)
  ・สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะในสังกัดสถาบันวิจัยการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ: สูงสุด 2 ปี (เทอมเมษายน), 1 ปี 9 เดือน (เทอมกรกฎาคม), 1 ปี 6 เดือน (เทอมตุลาคม)และ 1 ปี 3 เดือน (เทอมมกราคม)
  ・สถาบันภาษาต่างประเทศเซนดากายะ:สูงสุด 2 ปี (เทอมเมษายน), 1 ปี 9 เดือน (เทอมกรกฎาคม)และ 1 ปี 6 เดือน (เทอมตุลาคม)  

หากในระหว่างนั้นสามารถศึกษาต่อหรือหางานทำได้ นักเรียนก็สามารถทำเรื่องจบกลางคันได้

มีนักเรียนมาจากประเทศ/ภูมิภาคใดบ้าง

A.มีนักเรียนจากประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ เช่น จีน เวียดนาม เกาหลีใต้ ไทย ไต้หวัน รัสเซีย ฮ่องกง มาเลเซีย ซาอุดีอาระเบีย ยูเครน อเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส กาตาร์ คีร์กีซสถาน ซูดาน สิงคโปร์ บราซิล มาเก๊า อื่น ๆ

มีข้อจำกัดในการเข้าศึกษาหรือไม่

A.มีห้องเรียนสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น แต่การจะยื่นเรื่องขอวีซ่าได้ต้องมีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย 150 ชั่วโมง หากมีเวลาเรียนน้อยกว่า 150 ชั่วโมง กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเนื่องจากอาจมีการสัมภาษณ์ หรือขั้นตอนอื่น ๆ ที่สามารถตรวจสอบระดับภาษาญี่ปุ่นและสมัครเข้าศึกษาได้

มีระบบทุนการศึกษาหรือไม่

A.มีระบบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทุนการศึกษาสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ, ทุนการศึกษาของ Semmoto Foundation, ทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษานานาชาติ Takayama และเงินอุดหนุนต่าง ๆ รวมถึงสวัสดิการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่นักเรียน

อาจารย์ที่จะมาสอนเป็นอาจารย์แบบไหน

A.อาจารย์ผู้สอนทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่ได้ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติในมหาวิทยาลัยรวมถึงได้ฝึกอบรมหลักสูตรอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น (https://www.jp-sji.org/jp/) เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนอย่างสนุกสนานและเข้าใจง่าย

แบ่งระดับห้องยังไง

A.ห้องเรียนจะมี 9 ระดับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง จะมีการสอบและสัมภาษณ์เพื่อเช็คระดับภาษาญี่ปุ่น ผลลัพธ์ที่ได้จะนำไปแบ่งห้องเรียนให้ตรงกับระดับของนักเรียน

สามารถปรึกษาใครได้บ้างเมื่อมีปัญหา

A.หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาหรือศึกษาต่อให้ปรึกษากับอาจารย์ แต่ถ้าหากเป็นเรื่องการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นหรือวีซ่าให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการนักเรียน เนื่องจากธุรการนักเรียนรองรับภาษาได้หลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ จีน เวียดนาม อื่น ๆ

นอกเหนือจากการศึกษาต่อ・การหางาน

หากไม่มีแผนที่จะศึกษาต่อ แต่ถ้าต้องการมาเรียนและหางานทำในประเทศญี่ปุ่น ควรสมัครเรียนที่ไหน

A.สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาและหางานทำต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ขอแนะนำให้สมัครเรียนที่สถาบันภาษาต่างประเทศ
เซนดากายะ

กลุ่มสถาบันเซนดากายะมีการสนับสนุนด้านการหางานยังไงบ้าง

A.มีฝ่ายสำหรับสนับสนุนด้านการหางานที่นักเรียนปัจจุบันหรือนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วสามารถใช้ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ หากต้องการความช่วยเหลือด้านการหางานกรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เกี่ยวกับหอพัก

หากสมัครหอพักไปแล้วเรียบร้อยจะย้ายเข้าหอพักได้เมื่อไหร่

A. สามารถเข้าพักได้ต้นเดือนที่เริ่มเข้าศึกษา (ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สามารถเลือกรูมเมทตามเชื้อชาติที่ต้องการได้หรือไม่

A.จะพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการตามคำขอของนักเรียนแต่มีโอกาสที่ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้เช่นเดียวกัน

หากมีเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่ศึกษาต่อเหมือนกันสามารถเลือกที่จะอยู่หอหรือห้องเดียวกันได้หรือไม่

A.จะพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการตามคำขอของนักเรียนแต่มีโอกาสที่ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้เช่นเดียวกัน

วิธีการชำระค่าหอ・ค่าเทอม

สามารถชำระโดยใช้บัตรเครดิตหรือ e-Money ได้หรือไม่

A.ในตอนนี้ยังไม่สามารถใช้ได้ กรุณาชำระโดยการโอนเงินหรือโอนเงินจากต่างประเทศเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อสอบถาม

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
เซนดากายะ

© 2023 Sendagaya Japanese Institute Group

Tel:03-5337-7001 Fax:03-5332-6696
วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ


หลักสูตร
เหตุผลที่เลือกเรียน
เซนดากายะ
การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
แนะแนวเข้าศึกษา
เกี่ยวกับกลุ่มสถาบัน
เซนดากายะ

Tel:03-5337-7001

FAX:03-5332-6696

วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

Copyright © SENDAGAYA JAPANESE INSTITUTE GROUP. All rights reserved.