เหตุผลที่เลือกเรียนเซนดากายะ 5

เหตุผลที่เลือกเรียนเซนดากายะ 5

สนับสนุนด้านทุนการศึกษา

นอกจากทุนการศึกษาของเซนดากายะแล้วเซนดากายะยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบทุนการศึกษาต่าง ๆ และนักเรียนจำนวนมากยังได้รับการสนับสนุนผ่านทุนการศึกษาในทุกปี

*โปรดรับทราบว่าข้อมูลทุนการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทุนการศึกษาต่อเดือน

Monbukagakusho Honors Scholarship(โครงการส่งเสริมการรับนักเรียนต่างชาติ)

รับสมัครช่วงเดือนเมษายน ปีละครั้ง
ทุนการศึกษา30,000 เยนต่อเดือน (1 ปี/6 เดือน)
จำนวนนักเรียนเซนดากายะที่เคยได้รับทุนการศึกษา15 – 20 คน

Kyoritsu Maintenance Scholarship

รับสมัครช่วงเดือนธันวาคม ปีละครั้ง
ทุนการศึกษา60,000 เยนต่อเดือน (1 ปี/6 เดือน)
จำนวนนักเรียนเซนดากายะที่เคยได้รับทุนการศึกษาจำนวนเล็กน้อย

Takayama Scholarship

รับสมัครช่วงเดือนธันวาคม ปีละครั้ง
ทุนการศึกษา100,000 เยนต่อเดือน (1 ปี)
จำนวนนักเรียนเซนดากายะที่เคยได้รับทุนการศึกษาจำนวนเล็กน้อย

Reservation Program for Monbukagakusho Honors Scholarship
for Privately-Financed International Students

รับสมัครช่วงปลายเดือนมกราคม ปีละครั้ง
ทุนการศึกษา48,000 เยนต่อเดือน (1 ปี)
จำนวนนักเรียนเซนดากายะที่เคยได้รับทุนการศึกษา10 – 20 คน
ทุนการศึกษานี้สามารถสมัครจองล่วงหน้าเพื่อรับทุน ณ สถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาต่อได้

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม

LSH Asia Scholarship (LEE SU HYUN Memorial Scholarship)

รับสมัครช่วงเดือนกรกฎาคม ปีละครั้ง
ทุนการศึกษา20,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลา 5 เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม)
จำนวนนักเรียนเซนดากายะที่เคยได้รับทุนการศึกษาจำนวนเล็กน้อย

ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สอบผ่านมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยเฉพาะ (ทุนการศึกษาภายในโรงเรียน)

รับสมัครเมื่อสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม ปีละครั้ง
ทุนการศึกษา1 คน 10,000 เยน
จำนวนนักเรียนเซนดากายะที่เคยได้รับทุนการศึกษาเฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัยที่กำหนด/ผลงานการศึกษาต่อปี ค.ศ. 2022:รวม 122 คน

เหตุผลที่เลือกเรียนเซนดากายะ

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
เซนดากายะ

การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

หอพักนักเรียน

© 2023 Sendagaya Japanese Institute Group

Tel:03-5337-7001 Fax:03-5332-6696
วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ


หลักสูตร
เหตุผลที่เลือกเรียน
เซนดากายะ
การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
แนะแนวเข้าศึกษา
เกี่ยวกับกลุ่มสถาบัน
เซนดากายะ

Tel:03-5337-7001

FAX:03-5332-6696

วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

Copyright © SENDAGAYA JAPANESE INSTITUTE GROUP. All rights reserved.