1. หน้าแรก
  2. หอพักนักเรียน

หอพักนักเรียน

หอพักนักเรียน

หอพักในการดูแลของโรงเรียน

หอพัก Dai-ichi Takadanobaba

ระยะทางจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

หอพักชาย

หอพัก Dai-ni Takadanobaba

ระยะทางจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

หอพัก Takadanobaba

ระยะทางจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

หอพัก Shimo Ochiai

ระยะทางจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

หอพักชาย

หอพัก Yoyogi Uehara

ระยะทางจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

หอพัก Dai-ichi Takadanobaba

ระยะทางจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

หอพัก Dai-ni Takadanobaba

ระยะทางจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

หอพัก Takadanobaba

ระยะทางจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

หอพัก Shimo Ochiai

ระยะทางจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

หอพักชาย

หอพัก Yoyogi Uehara

ระยะทางจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

หอพักนอกเหนือจากการดูแลของโรงเรียน

หอพัก Trusty Kasai

ระยะทางจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

ซื้อตั๋วอาหารได้

หอพัก Grace Nishi Kasai

ระยะทางจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

หอพัก Trusty Tanashi I

ระยะทางจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

มีแบบทั้งรวมค่าอาหาร/ไม่รวมค่าอาหาร・หอพักชาย

หอพัก Trusty Tanashi II

ระยะทางจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

มีแบบทั้งรวมค่าอาหาร/ไม่รวมค่าอาหาร・หอพักชาย

หอพัก Trusty Higashi Murayama

ระยะทางจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

หอพัก Trusty Kasai

ระยะทางจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

ซื้อตั๋วอาหารได้

หอพัก Grace Nishi Kasai

ระยะทางจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

หอพัก Trusty Tanashi I

ระยะทางจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

มีแบบทั้งรวมค่าอาหาร/ไม่รวมค่าอาหาร・หอพักชาย

หอพัก Trusty Tanashi II

ระยะทางจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

มีแบบทั้งรวมค่าอาหาร/ไม่รวมค่าอาหาร・หอพักชาย

หอพัก Trusty Higashi Murayama

ระยะทางจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

วิธีการจองหอพัก

STEP 01

หลังจากได้รับเข้าศึกษาที่สถาบันแล้ว เจ้าหน้าที่ของสถาบันจะติดต่อนักเรียนในเรื่องหอพัก

STEP 02

หากนักเรียนต้องการหอพัก โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการหอพักใด (เลือกได้ 3 อันดับ)

STEP 03

ประมาณ 2 เดือนก่อนเข้าศึกษา จะมีการแจ้งให้นักเรียนทราบถึงหอพักที่สามารถจองไว้ได้ หลังจากนั้นหากนักเรียนต้องการยกเลิกการจองหอพักจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก และต้องส่งหนังสือคำมั่นสัญญาหอพัก

STEP 04

หลังจากได้ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (COE) แล้ว สถาบันจะส่งใบชำระสำหรับค่าหอพักพร้อมกับค่าเทอมให้นักเรียน หลังจากชำระค่าหอพักแล้วจะดำเนินการจัดหอพักให้เรียบร้อย

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
เซนดากายะ

การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

หอพักนักเรียน

© 2023 Sendagaya Japanese Institute Group

Tel:03-5337-7001 Fax:03-5332-6696
วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ


หลักสูตร
เหตุผลที่เลือกเรียน
เซนดากายะ
การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
แนะแนวเข้าศึกษา
เกี่ยวกับกลุ่มสถาบัน
เซนดากายะ

Tel:03-5337-7001

FAX:03-5332-6696

วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

Copyright © SENDAGAYA JAPANESE INSTITUTE GROUP. All rights reserved.