1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับกลุ่มสถาบันเซนดากายะ

เกี่ยวกับกลุ่มสถาบันเซนดากายะ

เกี่ยวกับกลุ่มสถาบันเซนดากายะ

สถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1975 ที่เขตชิบุย่ากรุงโตเกียว ในปีถัดมาปี ค.ศ.1976 ได้มีการจัดทำหลักสูตรอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่น นับตั้งแต่นั้นมาสถาบันเซนดากายะก็เป็นผู้นำด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาโดยตลอดในปัจจุบันมีสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในเครือทั้งหมด 3 แห่งคือ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรมและเทคโนโลยี, สถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่เน้นเกี่ยวกับการสอบเข้าบัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันภาษาต่างประเทศเซนดากายะก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย นอกจากนี้จากการศึกษาภาษาญี่ปุ่นและการฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นที่ผ่านมาเรามีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในระดับสากล

ปรัชญาการศึกษา

เตรียมสถานที่เพื่อเป็นจุดนัดพบสำหรับผู้คนนานาประเทศให้เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนานโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย

บ่มเพาะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันในสังคมโลกที่หลากหลาย

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนมิตรภาพระหว่างประเทศผ่านการศึกษาภาษาญี่ปุ่น


Okinaga Hiroko

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ สาขาแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียว และปริญญาโทสาขาแพทยศาสตร์อดีตแพทย์อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและไตในโรงพยาบาลเสริมของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียว เข้ารับตำแหน่งรองประธานกรรมการบริการมหาวิทยาลัยเทเคียวเฮเซในปี ค.ศ.2006 และได้เป็นผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเทเคียวเฮเซตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี ค.ศ.2007 ปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสถาบันการศึกษาในนามสถาบันการศึกษาโยชิโอกะตั้งแต่เดือนมกราคม ปี ค.ศ.2021

ประวัติ

ก่อตั้งสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะที่เขตชิบุย่ากรุงโตเกียว

สถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะเปิดหลักสูตรอบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น

เปิดหลักสูตร “การฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นในการท่องเที่ยว” ใน 6 ประเทศอาเซียนโดยได้รับมอบหมายจาก ASEAN-JAPAN CENTRE และเปิดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นให้แก่ SE ที่เมืองบังคาลอร์ (ประเทศอินเดีย) โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JAIDO)

เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับพยาบาลชาวจีนที่โรงพยาบาลมิตรภาพจีน-ญี่ปุ่น (ปักกิ่ง)

ฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นชาวเวียดนามจำนวน 100 คน ตามคำขอของกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม ประเทศเวียดนาม

ฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

ก่อตั้งสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะที่ นากะโอชิไอ เขตชินจูกุ กรุงโตเกียว
※ปัจจุบันเป็นหลักสูตรสำหรับเรียนต่อบัณฑิตวิทยาลัย รองรับนักเรียนได้ถึง 900 คน

เปิดวิทยาลัยนานาชาติโกลด์โคส(SJI International College Gold Coast)ประเทศออสเตรเลีย

สนับสนุนการจัดงานคอนเสิร์ตประสานเสียงเจแปนซิมโฟนีออเครสตร้า ครั้งที่ 118 เนื่องในวาระก่อตั้งครบรอบ 25 ปี

ก่อตั้งสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะในนามสถาบันการศึกษาโยชิโอกะที่ทาคาดะ เขตโทชิมะ
กรุงโตเกียว
※ปัจจุบันเป็นหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย (สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ) รองรับนักเรียนได้ถึง 1,728 คน

หลักสูตรเตรียมเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและได้ก่อตั้งสำนักงานที่เมืองต้าเหลียน ประเทศจีน

ก่อตั้งสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโทชิมะในนามสถาบันการศึกษาโยชิโอกะที่โคมาโกเมะ เขตโทชิมะ กรุงโตเกียว และจัดโครงการศึกษาภาษาญี่ปุ่นสำหรับ “ชาวต่างชาติที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่น” ของกระทรวงวัฒนธรรม

รวมกับสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโทชิมะและย้ายมาที่ย่านชิโมะ-โอชิไอในเขตชินจูกุจากนั้นได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการ เป็นสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะในสังกัดสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

ก่อตั้งสำนักงานสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะที่ประเทศเวียดนาม

ก่อตั้งสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะในนามสถาบันการศึกษาโยชิโอกะที่โคมาโกเมะ เขตโทชิมะ
กรุงโตเกียว
※ปัจจุบันเป็นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปรองรับนักเรียนได้ 100 คน

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
เซนดากายะ


ที่อยู่
1-1-6 Shimoochiai, Shinjuku-ku, Tokyo

ติดต่อ
81-3-5337-7001

ผู้ก่อตั้ง
สถาบันการศึกษาโยชิโอกะ
ประธานกรรมการบริหาร Okinaga Hiroko

หลักสูตร
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย

จำนวนนักเรียนที่รองรับ
1728 คน

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
เซนดากายะในสังกัดสถาบันวิจัยการศึกษา
ภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

ที่อยู่
1-1-29 Nakaochiai, Shinjuku-ku, Tokyo

ติดต่อ
81-3-3953-0691

ผู้ก่อตั้ง
Best communications,co.,Ltd
ประธาน Watanabe Masamitsu

หลักสูตร
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อบัณฑิต

จำนวนนักเรียนที่รองรับ
900 คน

สถาบันภาษาต่างประเทศ
เซนดากายะ

ที่อยู่
1-13-11 Komagome, Toshima-ku, Tokyo

ติดต่อ
81-3-5937-1995

ผู้ก่อตั้ง
สถาบันการศึกษาโยชิโอกะ
ประธานกรรมการบริหาร Okinaga Hiroko

หลักสูตร
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

จำนวนนักเรียนที่รองรับ
100 คน

สถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

ที่อยู่
1-26-7 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo meiten building 6th floor

ติดต่อ
81-3-6265-9570

ผู้ก่อตั้ง
SJI Co., Ltd.
ตัวแทนผู้อำนวยการ Watanabe Masamitsu

หลักสูตร
หลักสูตรอบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น


สำนักงานต่างประเทศ

สำนักงานประจำประเทศจีน

ที่อยู่
〒116021 辽宁省大连市西岗区拥政北街5号8-2
QQ:1352569071 / 1428795938

ติดต่อ
(+86)411-8437-1836

FAX
(+86)411-8437-1835

Email
1352569071@qq.com
1428795938@qq.com

สำนักงานประจำประเทศเวียดนาม

ที่อยู่
3 Floor , The West Building ,
265 Cau Giay Street, Dich vong, CauGiay,
Ha Noi, Viet Nam

ติดต่อ
(+84)24-3868-1777


(+84)94-714-2580

Email
info@sendagayavietnam.edu.vn

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
เซนดากายะ

การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

หอพักนักเรียน

© 2023 Sendagaya Japanese Institute Group

Tel:03-5337-7001 Fax:03-5332-6696
วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ


หลักสูตร
เหตุผลที่เลือกเรียน
เซนดากายะ
การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
แนะแนวเข้าศึกษา
เกี่ยวกับกลุ่มสถาบัน
เซนดากายะ

Tel:03-5337-7001

FAX:03-5332-6696

วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

Copyright © SENDAGAYA JAPANESE INSTITUTE GROUP. All rights reserved.