1. หน้าแรก
 2. เหตุผลที่เลือกเรียนเซนดากายะ 6 ด้านความร่วมมือ

เหตุผลที่เลือกเรียนเซนดากายะ 6

เหตุผลที่เลือกเรียนเซนดากายะ 6

ด้านความร่วมมือ

กลุ่มเซนดากายะได้ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย เพื่อมอบโอกาสอันหลากหลายแก่นักเรียน

งานสัมมานาสำหรับ
นักเรียนเซนดากายะ

งานสัมมานาเพื่อการศึกษาต่อ

งานสัมมานาเกี่ยวกับการศึกษาต่อจัดขึ้นที่เซนดากายะโดยเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยสำหรับนักเรียนเซนดากายะโดยเฉพาะ
นักเรียนสามารถถามคำถามได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการสอบเข้าของมหาวิทยาลัยและอื่น ๆ รวมถึงฟังข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษารวมถึงฟังคำอธิบายข้อมูลการสอบเข้า และประสบการณ์จากนักเรียนรุ่นพี่

งานสัมมานาที่ผ่านมา : มหาวิทยาลัยเทเคียว, มหาวิทยาลัยเมจิ, มหาวิทยาลัยริทสึเมคัง, มหาวิทยาลัยโฮเซ, มหาวิทยาลัย Tokyo University of Science และ อื่น ๆ

โควต้าจากสถาบันศึกษา
กว่า 70 แห่ง

ทุก ๆ ปีจะมีโควต้าจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยกว่า 70 แห่ง ระบบโควต้าเป็นระบบที่นักเรียนสามารถสมัครได้ถ้ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยแต่ละสถานศึกษา ซึ่งหากนักเรียนสมัครในระบบโควต้า นักเรียนอาจมีโอกาสสอบติดมากกว่าการสมัครแบบปกติ นอกจากนี้อาจได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนและลดค่าธรรมเนียมการสมัครอีกด้วย การรับสมัครจะเริ่มในเดือนกันยายน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานศึกษา และจะมีประกาศผลในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน เมื่อนักเรียนมีสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษา นักเรียนจะได้เปรียบในการหาเส้นทางอาชีพในอนาคตโดยไม่ต้องกังวลเรื่องผลสอบ โดยระบบโควต้ามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมีเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี

สถานศึกษาที่ออกระบบโควต้าในปีที่ผ่านมา

บัณฑิตวิทยาลัย
Rissho University Graduate School (Economics)

มหาวิทยาลัย
Teikyo University, Teikyo Heisei University, Hosei University, Kwansei Gakuin University, Toyo University, Nishougakusha University, Asia University, Gakushuin Women’s College, Shibaura Institute of Technology, Showa Women’s University, Takushoku University, Musashino University, Bunri University of Hospitality, Meikai University, Shumei University, Yokohama College of Commerce, Ryutsu Keizai University, Yamanashi Gakuin University ฯลฯ

วิทยาลัย
Tokyo Designer Academy, Tokyo Visual Arts Academy, Tokyo Cool Japan Academy, Tokyo Business Academy, Tokyo Hospitality Academy, Tokyo Automobile College, Hiko Mizuno College of Jewelry, Nippon Engineering College, Japan Electronics College, Tokyo Design Academy, Tokyo Mode Gakuen, Kyoto Culinary Institute, Akabori College of Patisserie, Tokyo Business and Language College, The Japan Hotel School, Tokyo College of Sushi and Washoku, Tokyo Belle Epoque Confectionery and Cooking College, Tokyo Technical College, Yomiuri College of Tokyo, Hattori Nutrition College, Tokyo Animation College ฯลฯ

BRIDGE PROGRAM

เป็นโปรแกรมให้นักเรียนที่ศึกษาในกลุ่มสถาบันเซนดากายะสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นไปพร้อม ๆ กับลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยในเครือที่กำหนดได้ ซึ่งหลังจากเข้าศึกษาต่อแล้วหน่วยกิตที่ผ่านมาจะนำมาใช้สำหรับสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

【มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม BRIDGE PROGRAM

 Hosei University・Showa Women’s University・Bunka Gakuen University

ข้อดีของ BRIDGE PROGRAM

 • นักเรียนสามารถเข้าร่วมเรียนในมหาวิทยาลัยและสามารถเรียนล่วงหน้าในระดับมหาวิทยาลัยในขณะที่เรียนในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นได้
 • หลังจากเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยแล้วหน่วยกิตที่เคยได้รับจะเป็นหน่วยกิตที่ได้หลังสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 • สามารถสัมผัสชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้
 • นักเรียนสามารถสัมผัสประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยาลัยได้ (ลงทะเบียน ดูห้องเรียน การส่งงาน ฯลฯ)
 • สามารถใช้โรงอาหารและห้องสมุดของมหาวิทยาลัยได้
 • สามารถเข้าร่วมเรียนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาญี่ปุ่นได้

เงื่อนไขการเข้าร่วม BRIDGE PROGRAM

・นักเรียนที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 หรือ N2 (ระดับที่บังคับใช้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภาควิชา)
・ผู้ที่มีผลสอบในระดับหนึ่งจาก “การสอบ EJU”
・อาจมีการดำเนินการสอบก่อนรับเข้าศึกษา (สอบสัมภาษณ์ อื่น ๆ )
・ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ค่าเล่าเรียน และค่าฝึกปฏิบัติ

【นักเรียนที่เข้าร่วม
BRIDGE PROGRAM

ศิษย์เก่าจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ
CHANG FU MIN (ไต้หวัน)
   

ตัวอย่าง : เมษายน ค.ศ.2023 เรียน “Introduction to Business Administration” (6 เดือน) ที่มหาวิทยาลัยโฮเซ
 ค่าลงทะเบียน・ค่าเล่าเรียน: ประมาณ 52,000 เยน

ความประทับใจในการเข้าร่วม BRIDGE PROGRAM

  เป็นเวลาครึ่งปีแล้วที่ผมได้เข้าร่วม BRIDGE PROGRAM ของมหาวิทยาลัยโฮเซในคณะศึกษาความยั่งยืน และได้เริ่มเรียนหลักสูตร “การบริหารธุรกิจเบื้องต้น” เลยอยากจะแนะนำข้อดีหลังได้เข้าร่วมกับ BRIDGE PROGRAM ครับ

1.ความหลากหลายของเนื้อหา

  ยกตัวอย่างที่ผมได้เรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจเบื้องต้น นอกจากจะได้เรียนพร้อมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นและได้สัมผัสบรรยากาศชั้นเรียนจริงแล้ว ผมยังประทับใจกับเนื้อหาที่มีความหลากหลายอีกด้วย ซึ่งนอกจากความรู้พื้นฐานและความรู้ที่พบในหนังสือเรียน ในชั้นเรียนยังมีแนะนำกรณีศึกษาโดยใช้บริษัทญี่ปุ่นเป็นตัวอย่าง ด้วยการใช้คำอธิบายที่เข้าใจได้ง่ายจึงทำให้ผมสามารถเข้าใจภูมิหลังสังคมได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมระบบองค์กรของญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นบริษัทญี่ปุ่นในความเป็นจริง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมชั้นชาวญี่ปุ่นยังทำให้ผมได้วิธีคิดใหม่ ๆ สามารถขยายขอบเขตมุมมองของตนเองได้ครับ

2.การฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่น

แม้ว่าหลายคนจะสามารถสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจเบื้องต้นได้ถ้ามี JLPT ระดับ N2 แต่ผมก็ยังรู้สึกว่าการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกถือเป็นอุปสรรค์ที่มากมายอยู่ดี สิ่งที่ผมพบว่ายากที่สุดคือภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียน ซึ่งผมไม่ได้พูดถึงความเร็วและจังหวะเวลาเหมือนกับการสอบภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียน แต่เมื่อต้องฟังภาษาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 100 นาที หากมีช่วงเวลาที่เราเผลอหลุดเมื่อไหร่ เราจะไม่สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาต่อ ๆ ไปได้ โดยต้องใช้สมาธิและทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นซึ่งไม่ว่าจะมองด้านไหนก็เป็นบททดสอบที่ยากลำบากสำหรับผมมาก การได้เจอสิ่งเหล่านี้ทำให้ความสามารถในการฟังภาษาญี่ปุ่นของผมพัฒนาขึ้น และผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการสอบ JLPT N1 ในครั้งต่อไป

ประสบการณ์ที่ได้รับจากโปรแกรมนี้ ทำให้ผมได้รับความรู้ใหม่ ๆ และเปิดโลกทัศน์กว้างขึ้น รวมทั้งยังได้พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ซึ่งผมคิดว่ามันเหมือนกับของขวัญล้ำค่าและผมหวังว่าประสบการณ์ที่ได้แบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการความท้าทายทุกคน

โควต้า All Teikyo

นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ดีและผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม ที่มหาวิทยาลัยเทเคียว และะมหาวิทยาลัยเทเคียวเฮเซ สามารถใช้ระบบโควต้าพิเศษที่เรียกว่า “All-Teikyo Special Selection”

・จะมีการประเมินจากผลการเรียนในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียน
 จึงไม่จำเป็นต้องสอบข้อเขียนหรือเขียนใบเหตุผลในการสมัคร
・อาจได้รับการลด/ยกเว้นค่าเล่าเรียนขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและคณะ
・ไม่จำกัดจำนวนผู้รับสมัคร

เงื่อนไข

 • ก่อนเข้าศึกษามหาวิทยาลัยต้องลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (มหาวิทยาลัยเทเคียวเฮเซต้องเรียนอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป)
 • ต้องมีทักษะภาษาญี่ปุ่นที่สามารถเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
  ※มหาวิทยาลัยเทเคียว : เทียบเท่ากับ N2, มหาวิทยาลัยเทเคียวเฮเซ : ผ่าน N2
 • อัตราการเข้าเรียนในโรงเรียนสอนญี่ปุ่นมากกว่า 90%
 • มีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยมและมีความประพฤติที่ดี

เหตุผลที่เลือกเรียนเซนดากายะ

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
เซนดากายะ

การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

หอพักนักเรียน

© 2023 Sendagaya Japanese Institute Group

Tel:03-5337-7001 Fax:03-5332-6696
วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ


หลักสูตร
เหตุผลที่เลือกเรียน
เซนดากายะ
การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
แนะแนวเข้าศึกษา
เกี่ยวกับกลุ่มสถาบัน
เซนดากายะ

Tel:03-5337-7001

FAX:03-5332-6696

วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

Copyright © SENDAGAYA JAPANESE INSTITUTE GROUP. All rights reserved.