1. หน้าแรก
 2. เหตุผลที่เลือกเรียนเซนดากายะ 7 ผลงานและความไว้วางใจ

เหตุผลที่เลือกเรียนเซนดากายะ 7

เหตุผลที่เลือกเรียนเซนดากายะ 7

ผลงานและความไว้วางใจ

กระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรศึกษาต่อ

การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น จำเป็นต้องเรียนจบหลักสูตรให้ครบ12ปีขึ้นไปในประเทศของตน แต่สำหรับในบางประเทศที่มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ครบตามที่กระทรวงศึกษาของญี่ปุ่นกำหนด เพียงเข้าศึกษาต่อในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะก็สามารถมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ เที่ยบเท่าผู้ที่เรียนจบระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร เนื่องจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองมาตราฐานหลักสูตรการศึกษาเตรียมความพร้อมมีเพียง 30 แห่ง ทั่วประเทศและโรงเรียนสอนภาษาเซนดากายะคือหนึ่งใน30สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตราฐานนี้จากภาครัฐ

กระทรวงยุติธรรม

 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นทั่วประเทศจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่านักเรียน ครอบคลุมจนถึงประวัติการมาเข้าเรียนของนักเรียนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงยุติธรรม ผู้เข้าเรียนจึงมั่นใจได้ว่าโรงเรียนในเครือทั้งหมดของเซนดากายะทั้ง 3 สถาบัน เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นชั้นนำที่ได้รับรองมาตราฐานอย่างถูกต้องจากกระทรวงยุติธรรม

หน่วยงานตัวแทนทางด้านวัฒนธรรม

โรงเรียนในเครือสอนภาษาเซนดากายะได้รับหน้าที่จากภาครัฐให้เป็นตัวแทนทางด้านวัฒนธรรม และเป็นตัวแทนในการสนับสนุนส่งเสริมเกี่ยวกับแผนงานวัฒนธรรมด้านภาคการศึกษาภาษาญี่ปุ่นของประเทศ

ตัวอย่างหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในการส่งเสริมด้านวัฒนธรรม

1.แผนงานด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่น「ในฐานะชาวต่างชาติที่เป็นผู้อยู่อาศัย」

 • ปี 2007 โครงการพัฒนาบทสนทนาหัวข้อ[การพูดโต้ตอบโดยมีหลักสูตรกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเป็นศุนย์กลาง]
 • ปี 2008 โครงการจัดกิจกรรม「การฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติเป็นอาสาสมัคร」ที่จังหวัดไซตามะ เมืองคุคิ
 • ปี 2009 โครงการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครภาคปฎิบัติ ที่จังหวัดโตเกียว เมืองฮิกาชิมุระยามะ
 • ปี 2010 โครงการการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครภาคปฎิบัติ ที่จังหวัดโตเกียว เมืองฮิกาชิคุรุเมะ
 • ปี 2011 โครงการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครภาคปฎิบัติ ที่จังหวัดคานากาวะ เมืองโยโกฮาม่า เขตคานาซาวะ

2.ได้รับหน้าที่ในการอบรมบุคลากรครูสอนภาษาญี่ปุ่นและจัดทำโครงการพัฒนาแผนงานหลักสูตรการฝึกอบรม

 • ปี 2019-2021 โครงการพัฒนาหนังสือเรียนเรื่อง『ICTเพื่อการสอนภาษาญี่ปุ่น』และ『ลิขสิทธิ์เพื่อการสอนภาษาญี่ปุ่น』สำหรับหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการวิจัยเซนดากายะ
 • ปี 2019-2021 โครงการจัดการประชุมฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นแห่งชาติและการพัฒนาหลักสูตรอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น【ขั้นพื้นฐาน】สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • ปี 2019-2021 โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม【ขั้นพื้นฐาน】สำหรับอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อผู้ฝึกงานของสมาคมการศึกษาภาษาญี่ปุ่นแบบประยุกต์

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประยุกต์ (ที่ได้รับความร่วมมือ)

สมาคมการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบประยุกต์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2006 โดยมีวัตถุประสงค์การอุทิศตนเพื่อให้การสนับสนุนที่หลากหลายแก่สถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น ผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่น และผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาภาษาญี่ปุ่นผ่านการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นแบบประยุกต์ และยังมีส่วนสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้เกณฑ์การทดสอบภาษาญี่ปุ่นธุรกิจมาตราฐานของ STBJ ที่จัดทำขึ้นในประเทศจีน เวียดนาม ศรีลังกาและญี่ปุ่น

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสมาคม

 • ปี 2019 โครงการพัฒนาแผนงานหลักสูตรการสอนและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ด้านวัฒนธรรมและการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
  「จัดทำและพัฒนาแผนงานสื่อการสอนฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อผู้ฝึกงาน【ขั้นพื้นฐาน】」
 • ปี 2020 โครงการพัฒนาแผนงานหลักสูตรและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ด้านวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น
  「จัดทำและพัฒนาแผนงานสื่อการสอนฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อผู้ฝึกงาน【ขั้นพื้นฐาน】」
 • ปี 2021 โครงการพัฒนาแผนงานหลักสูตรและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ด้านวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น
  「จัดทำพัฒนาแผนงานสื่อการสอนและพัฒนาการฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อผู้ฝึกงาน【ขั้นพื้นฐาน】」

สมาคมฝึกอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นแห่งชาติ(เซนเคียวโย)

สมาคมฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นแห่งชาติมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น และให้ยังการสนับสนุนอย่างกว้างขวางแก่ผู้สอนและผู้เรียนที่มีความสนใจในการศึกษาภาษาญี่ปุ่น องค์กรนี้ได้ถูกก่อตั้งเมื่อปี 2001ซึ่งร่วมกลุ่มกันเพื่อจุดประสงค์ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการสอนภาษาญี่ปุ่นทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของสมาคมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นรวมถึงการบรรยายในที่สาธารณะ และยังมีหน้าที่จัดตั้งการประชุมเพื่อบรรยายหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรสอนภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสมาคม

 • ปี 2019 โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น
  แผนงานพัฒนาสื่อการสอน「ฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน【ขั้นพื้นฐาน】」
 • ปี 2020 โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น
  แผนงานพัฒนาสื่อการสอน「ฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน【ขั้นพื้นฐาน】」
 • ปี 2021 โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น
  แผนงานพัฒนาสื่อการสอนและฝึกอบรมภาคปฏิบัติ「ฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน【ขั้นพื้นฐาน】」

เหตุผลที่เลือกเรียนเซนดากายะ

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
เซนดากายะ

การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

หอพักนักเรียน

© 2023 Sendagaya Japanese Institute Group

Tel:03-5337-7001 Fax:03-5332-6696
วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ


หลักสูตร
เหตุผลที่เลือกเรียน
เซนดากายะ
การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
แนะแนวเข้าศึกษา
เกี่ยวกับกลุ่มสถาบัน
เซนดากายะ

Tel:03-5337-7001

FAX:03-5332-6696

วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

Copyright © SENDAGAYA JAPANESE INSTITUTE GROUP. All rights reserved.