1. หน้าแรก
  2. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

【สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ผู้ที่ต้องการทำงานในญี่ปุ่นและ
ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่น

สถาบัน : สถาบันภาษาต่างประเทศเซนดากายะ

เปิดการศึกษา : เดือนเมษายน, เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม

รองรับนักเรียน : 100 คน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ผู้ที่ต้องการทำงานในญี่ปุ่น
ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่น

สถาบัน : สถาบันภาษาต่างประเทศเซนดากายะ

เปิดการศึกษา : เดือนเมษายน, เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม

รองรับนักเรียน : 100 คน

สิ่งที่ได้เรียนจากหลักสูตร

ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน

เพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการสนทนาในชีวิตประจำวัน เช่น  การซื้อของ การชวนเพื่อนทานข้าว อื่น ๆ และนักเรียนยังได้เรียนรู้วิธีบอกเล่าความรู้สึกด้วยภาษาญี่ปุ่นกับเพื่อนชาวต่างชาติ เช่น งานอดิเรก ความฝันในอนาคต และแนะนำวัฒนธรรมของประเทศตนเอง

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

มีเป้าหมายเพื่อให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการทำงานเช่น “ประโยคขอร้องในที่ทำงาน” “การนัดหมาย” “การเขียนอีเมลธุรกิจ” อื่น ๆ อีกทั้งยังได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้ง

ติวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

การสอบผ่านข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นนั้นจำเป็นต่อการสมัครเข้าทำงานในองค์กรหรือบริษัทญี่ปุ่น ดังนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบจากอาจารย์ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และทักษะการสอน ทางโรงเรียนยังได้มีการจัด “กำหนดการสอบคำศัพท์” โดยอิงจากความสามารถและกำหนดการสอบของนักเรียน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนสอบผ่านได้

POINT 1

จากภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันไปจนถึงการสื่อสารทางธุรกิจ

POINT2

สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยวิธีที่เข้ากับตนเอง

POINT3

 ติวข้อสอบวัดระดับญี่ปุ่นแบบไม่มีที่ติ

POINT4

สนับสนุนด้านการหางาน

แนะนำบทเรียน

ระดับเบื้องต้น

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไปจะเรียนเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีการสนทนาเรื่องงานอดิเรก การใช้เวลาในช่วงวันหยุด รวมถึงทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมหอพัก

ระดับกลางขึ้นไป

นอกจากภาษาญี่ปุ่นทั่วไปแล้ว ยังมีวิชาอื่น ๆ ให้นักเรียนเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นตามเป้าหมายหรือตามความสนใจของแต่ละ
บุคคน
・ธุรกิจ : เรียนจากข่าวญี่ปุ่น, เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรหรือบริษัทญี่ปุ่น (การเขียนเชิงธุรกิจ, วิธีเขียนรายงาน เป็นต้น), การสื่อสารทางธุรกิจ (ภาษาญี่ปุ่นในที่ทำงาน, การนำเสนอ)
・วัฒนธรรมญี่ปุ่น : เข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านภาพและดนตรี, วัฒนธรรมท้องถิ่นญี่ปุ่น และการสนทนาภาษาญี่ปุ่น
・ติวข้อสอบ : ติวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมอื่น ๆ

ตลอดทั้งปีจะมีกิจกรรมนอกโรงเรียน
・ตัวอย่างกิจกรรมนอกโรงเรียน : ทำบาร์บีคิว, กิจกรรมเดินเขา, เขียนพู่กัน, เที่ยวคามาคุระ, เที่ยวสวนสนุก, ชมสวนญี่ปุ่น, ชมดาดฟ้าของชิบูย่าสกาย

สิ่งที่จำเป็นต่อการหางานในญี่ปุ่น

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นผ่าน
ระดับ N2 ขึ้นไปมีความเข้าใจเรื่องประเภทของวีซ่าสำหรับการทำงานในญี่ปุ่น และหางานที่เข้ากับประวัติการศึกษารวมถึงระดับภาษาญี่ปุ่นของตน

ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ต่อการหางาน

มีแผนกสนับสนุนด้านการหางานโดยเฉพาะ

Odagane Kinya
ผู้รับผิดชอบด้านการหางาน

ประสบความสำเร็จกับการหางานในญี่ปุ่น
~รู้สิ่งที่จำเป็นต่อการหางาน~

กลุ่มสถาบันเซนดากายะ

ผู้สนับสนุนเกี่ยวกับการหางานเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

ถึงจบการศึกษาไปแล้วก็สามารถได้รับการสนับสนุนเรื่องการหางานต่อได้

สำหรับการหางาน ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็สามารถปรึกษาได้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ความคิดเห็นจากศิษย์เก่า

KUTSEV ALEXANDER

จบการศึกษาเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.2022
เข้าทำงานเกี่ยวกับบริษัท IT ของญี่ปุ่น

張 孆尹 (CHEUNG YING WAN)

จบการศึกษาเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.2022
เข้าทำงานเกี่ยวกับบริษัทเชี่ยวชาญด้านของเล่น

กำหนดการเข้าเรียนถึงจบการศึกษา

กำหนดการหางาน

เข้าเรียนเดือน 4 / จบการศึกษาในเดือนมีนาคมของ 2 ปีต่อมา (กรณีหลักสูตร 2 ปี)

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตร 2 ปี
กรณีเข้าศึกษาเดือนเมษายน

ครั้งที่ 1 (ส่วน 1 ปี)

ค่าสมัคร :

22,000 เยน

ค่าแรกเข้า :

55,000 เยน

ค่าเล่าเรียน :

660,000 เยน

ค่าอุปกรณ์ :

33,000 เยน

ค่าประกัน :

6,000 เยน

รวมค่าใช้จ่ายใน
ปีที่ 1

776,000 เยน

ครั้งที่ 2 (ส่วน 6 เดือน)

ค่าเล่าเรียน
(6 เดือน) :

330,000 เยน

ครั้งที่ 3 (ส่วน 6 เดือน)

ค่าเล่าเรียน
(6 เดือน) :

330,000 เยน

รวมค่าใช้จ่ายในปีที่ 2 660,000 เยน

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2 ปี
1,436,000 เยน

หลักสูตร 1 ปี 9 เดือน
กรณีเข้าศึกษาเดือนกรกฎาคม

ครั้งที่ 1 (ส่วน 9 เดือน)

ค่าสมัคร :

22,000 เยน

ค่าแรกเข้า :

55,000 เยน

ค่าเล่าเรียน :

495,000 เยน

ค่าอุปกรณ์ :

33,000 เยน

ค่าประกัน :

6,000 เยน

รวมค่าใช้จ่ายใน
ปีที่ 1

611,000 เยน

ครั้งที่ 2 (ส่วน 6 เดือน)

ค่าเล่าเรียน
(6 เดือน) :

330,000 เยน

ครั้งที่ 3 (ส่วน 6 เดือน)

ค่าเล่าเรียน
(6 เดือน) :

330,000 เยน

รวมค่าใช้จ่ายในปีที่ 2 660,000 เยน

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1 ปี 9 เดือน
1,271,000 เยน

หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน
กรณีเข้าศึกษาเดือนตุลาคม

ครั้งที่ 1 (ส่วน 1 ปี)

ค่าสมัคร :

22,000 เยน

ค่าแรกเข้า :

55,000 เยน

ค่าเล่าเรียน :

660,000 เยน

ค่าอุปกรณ์ :

33,000 เยน

ค่าประกัน :

6,000 เยน

รวมค่าใช้จ่ายใน
ปีที่ 1

776,000 เยน

ครั้งที่ 2 (ส่วน 6 เดือน)

ค่าเล่าเรียน
(ส่วน 6 เดือน) :

330,000 เยน

รวมค่าใช้จ่ายใน
ปีที่ 2

330,000 เยน

กฎระเบียบการคืนเงิน

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1 ปี 6 เดือน
1,106,000 เยน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
Okinaga Hiroko

สถาบันภาษาต่างประเทศเซนดากายะเป็นสถาบันแห่งใหม่จากกลุ่มสถาบันเซนดากายะ ซึ่ง สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 100 คน ให้บรรยากาศที่เป็นกันเองนอกจากนี้สถาบันตั้งอยู่บนสถานี “โคมาโกเมะ” สาย JR ยามาโนเตะ ใช้เวลาเดินจากสถานีมาเพียงแค่ 5 นาทีใน บริเวณใกล้ ๆ กันยังมีสวนที่สวยงามติดอันดับต้น ๆ ของญี่ปุ่นคือสวนที่มีชื่อว่า “ริคุกิเอ็น” ช่วงเวลาที่อยู่ญี่ปุ่นนักเรียนสามารถผ่อนคลายและมีสมาธิกับการเรียนในสภาพแวดล้อมที่ เพลิดเพลินกับบรรยากาศของญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่ ทั้งยังมีเสื่อทาทามิอาบไปด้วยแสงไฟ นุ่มนวลภายในอาคารเรียน มาเรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมกับชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกพร้อม สัมผัสถึงขนบธรรมเนียมของญี่ปุ่นไปด้วยกันกับพวกเรา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
Okinaga Hiroko

สถาบันภาษาต่างประเทศเซนดากายะเป็นสถาบันแห่งใหม่จากกลุ่มสถาบันเซนดากายะ ซึ่ง สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 100 คน ให้บรรยากาศที่เป็นกันเองนอกจากนี้สถาบันตั้งอยู่บนสถานี “โคมาโกเมะ” สาย JR ยามาโนเตะ ใช้เวลาเดินจากสถานีมาเพียงแค่ 5 นาทีใน บริเวณใกล้ ๆ กันยังมีสวนที่สวยงามติดอันดับต้น ๆ ของญี่ปุ่นคือสวนที่มีชื่อว่า “ริคุกิเอ็น” ช่วงเวลาที่อยู่ญี่ปุ่นนักเรียนสามารถผ่อนคลายและมีสมาธิกับการเรียนในสภาพแวดล้อมที่ เพลิดเพลินกับบรรยากาศของญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่ ทั้งยังมีเสื่อทาทามิอาบไปด้วยแสงไฟ นุ่มนวลภายในอาคารเรียน มาเรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมกับชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกพร้อม สัมผัสถึงขนบธรรมเนียมของญี่ปุ่นไปด้วยกันกับพวกเรา

แผนที่

สถาบันภาษาต่างประเทศ
เซนดากายะ
(Sendagaya Language School)

1-13-11 Komagome Toshima-ku Tokyo
03-5937-1995

➤แผนที่แต่ละอาคาร

เว็บไซต์ของสถาบันภาษาต่างประเทศเซนดากายะ

หลักสูตรอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
เซนดากายะ

การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

หอพักนักเรียน

© 2023 Sendagaya Japanese Institute Group

Tel:03-5337-7001 Fax:03-5332-6696
วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ


หลักสูตร
เหตุผลที่เลือกเรียน
เซนดากายะ
การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
แนะแนวเข้าศึกษา
เกี่ยวกับกลุ่มสถาบัน
เซนดากายะ

Tel:03-5337-7001

FAX:03-5332-6696

วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

Copyright © SENDAGAYA JAPANESE INSTITUTE GROUP. All rights reserved.