1. หน้าแรก
  2. หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัย

หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัย

【สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยของญี่ปุ่น

สถาบัน : สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

เปิดการศึกษา : เดือนเมษายนและเดือนตุลาคม

รองรับนักเรียน : 1728 คน

หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัย

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยของญี่ปุ่น】

สถาบัน : สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

เปิดการศึกษา : เดือนเมษายนและเดือนตุลาคม

รองรับนักเรียน : 1728 คน

หลักสูตรเตรียมความพร้อมที่รับรองโดย
กระทรวงศึกษาธิการฯ

  • ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นประมาณ 700 ถึง 800 แห่งในญี่ปุ่น แต่มีเพียง 30 แห่งเท่านั้นที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฯของญี่ปุ่น
  • การสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยในญี่ปุ่นจะต้องจบการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี (ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย) หรือได้วุฒิเทียบเท่าหรือสูงกว่าจากต่างประเทศหรือประเทศญี่ปุ่น สำหรับชาวต่างชาติที่จบการศึกษาภาคบังคับไม่ครบ 12 ปี (ขึ้นอยู่กับระบบการศึกษาแต่ละประเทศ) เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วจะได้รับวุฒิเทียบเท่าการศึกษาภาคบังคับ และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นได้
  • นอกจากจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังมีสอนวิชาพื้นฐาน (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาทั่วไป ฯลฯ) ที่จำเป็นสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยอีกด้วย

สิ่งที่ได้เรียนจากหลักสูตร

สิ่งที่ได้เรียนจากหลักสูตร

ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่ครอบคลุมต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและวิทยาลัย

ทักษะที่ได้จากหลักสูตรศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในญี่ปุ่นคือทักษะการใช้ในเชิงปฏิบัติ ทักษะการแสดงออก และทักษะการคิดเชิงตรรกะ นอกเหนือจากการได้รับความรู้ด้านไวยากรณ์และคำศัพท์แล้วยังเรียนรู้ทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงคือ “การสนทนา การฟัง การเขียน และการอ่าน”

ติวข้อสอบ (EJU, JLPT และข้อสอบเข้า)

ชั้นเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย โดยคำนึงถึงภาษาแรกเริ่มและความถนัดของนักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้อาจารย์ที่ดูแลรับผิดชอบแต่ละภาคส่วนจะวิเคราะห์แนวโน้มของคำถามที่จะออกในข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ไม่ใช่เพียงแค่ตอบคำถามได้เท่านั้นยังได้เรียนรู้วิธีการอ่านและการฟังตั้งแต่รากฐานรวมถึงเทคนิคที่ทำให้ได้คะแนนสูง

วิชาพื้นฐาน (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิชาทั่วไป และภาษาอังกฤษ)

ข้อสอบ EJU และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นต้องการความสามารถในการตอบคำถามพื้นฐานที่เรียนจนถึงมัธยมปลายเป็นภาษาญี่ปุ่น คาบเรียนจะสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจได้ง่ายโดยผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอนชาวต่างชาติ ทั้งยังเชี่ยวชาญในวิชาพื้นฐานนั้น ๆ นักเรียนสามารถเลือกวิชาตามเป้าหมายของตนเองและสามารถตอบคำถามด้วยความรู้ที่เรียนมาจากประเทศของตนเป็นภาษาญี่ปุ่น รวมถึงเก็งคำถามที่จะออกเพื่อให้ได้คะแนนสูงยิ่งขึ้น

POINT1

เรียนห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับระดับของตนและสามารถเลือกห้องเรียนตามเป้าหมายของตนเองได้

POINT2

มีโควต้าที่หลากหลายให้เลือก

POINT3

มีนักเรียนจำนวนมากทำให้สามารถแบ่งชั้นเรียนของผู้เรียนให้เข้ากับระดับของตนเอง และในระดับเดียวกันยังแบ่งได้หลากหลายห้องเรียน

POINT 1

เรียนห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับระดับของตนและสามารถเลือกห้องเรียนตามเป้าหมายของตนเองได้

POINT2

มีโควต้าที่หลากหลายให้เลือก

POINT3

มีนักเรียนจำนวนมากทำให้สามารถแบ่งชั้นเรียนของผู้เรียนให้เข้ากับระดับของตนเอง และในระดับเดียวกันยังแบ่งได้หลากหลายห้องเรียน

แนะนำบทเรียน

ห้องเรียนแบ่งตามวิชาเลือก

ศึกษาต่อวิทยาลัย

ติวข้อสอบ JLPT
ห้องเรียนจะกำหนดตามระดับภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน และจะต้องผ่าน N2 หรือ N1 เพื่อที่จะสามารถศึกษาต่อตามเป้าหมายของตนได้

ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ติวข้อสอบ EJU・ติวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สามารถเลือกวิชาตามเป้าหมายการศึกษาต่อ และติวข้อสอบตามระดับที่ตรงกับตนเอง

สิ่งที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
หรือวิทยาลัยในญี่ปุ่น

สิ่งที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
หรือวิทยาลัยในญี่ปุ่น

EJU / JLPT

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะกำหนดคุณสมบัติการสมัครที่แตกต่างกัน โดยคัดเลือกบางวิชาในแต่ละคณะรวมถึงกำหนดคะแนนขั้นต่ำของการสอบ EJU และระดับ JLPT ที่จำเป็น
วิทยาลัย : วิทยาลัยบางแห่งจะกำหนดคุณสมบัติการสมัครเช่น ผ่าน JLPT ในระดับ N2 หรือ N3 นอกจากนี้อาจระบุคะแนนขั้นต่ำของ EJU

สัมภาษณ์

การสอบสัมภาษณ์คือการแสดงถึงความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ นอกเหนือจากใช้ทักษะการพูดโน้มน้าวแล้ว ผู้สัมภาษณ์จะประเมินว่าผู้สอบสามารถเข้าศึกษาได้หรือไม่จากการสังเกตทักษะการฟังและพูดด้วยภาษาญี่ปุ่น

ใบเหตุผลในการเรียนต่อ

“ใบเหตุผลในการเรียนต่อ” เป็นเอกสารที่สำคัญมากสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดให้ผู้สมัครต้องยื่น “ใบเหตุผลในการเรียนต่อ” ในการสมัครเข้าศึกษา เนื้อหาที่จำเป็นต้องมีคือ “เหตุผลที่อยากเข้า”, “ทำไมถึงอยากเรียนวิชาชีพนั้น ๆ ” เป็นต้น เพื่อให้ผู้สมัครสามารถแสดงทักษะการเขียนโน้มน้าวของตน

ทักษะทางวิชาการ

สำหรับการเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ แล้วจำเป็นต้องมีทักษะการพูด, อ่าน, เขียน และฟังด้วยภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้สามารถรับข้อมูล, เขียนรายงานหรือบทความสั้น ๆ และนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

สิ่งที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น :

ต้องศึกษาภาคบังคับครบ 12 ปีในประเทศของตน
นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ศึกษาภาคบังคับมา 11 ปีจากประเทศของตน หากเรียนหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อจะสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้

EJU
ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลายแห่ง

ความคิดเห็นจากศิษย์เก่า

温 哲維 (WEN ZHEWEI)

จบการศึกษาเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.2022
ศึกษาต่อที่
Aoyama Gakuin University
School of International Politics, Economics and Communication

張 小蔚 (ZHANG XIAOWEI)

จบการศึกษาเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.2022
ศึกษาต่อที่
WASEDA University
School of Humanities and Social Sciences

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตร 2 ปี
กรณีเข้าศึกษาเดือนเมษายน

ครั้งที่ 1 (ส่วน 1 ปี)

ค่าสมัคร :

20,000 เยน

ค่าแรกเข้า :

60,000 เยน

ค่าเล่าเรียน :

690,000 เยน

ค่าอุปกรณ์ :

40,000 เยน

ค่าประกัน :

6,000 เยน

รวมค่าใช้จ่ายใน
ปีที่ 1

816,000 เยน

ครั้งที่ 2 (ส่วน 6 เดือน)

ค่าเล่าเรียน
(6 เดือน) :

345,000 เยน

ครั้งที่ 3 (ส่วน 6 เดือน)

ค่าเล่าเรียน
(6 เดือน) :

345,000 เยน

รวมค่าใช้จ่ายในปีที่ 2
690,000 เยน

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2 ปี
1,506,000 เยน

หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน
กรณีเข้าศึกษาเดือนตุลาคม

ครั้งที่ 1 (ส่วน 1 ปี)

ค่าสมัคร :

20,000 เยน

ค่าแรกเข้า :

60,000 เยน

ค่าเล่าเรียน :

690,000 เยน

ค่าอุปกรณ์ :

40,000 เยน

ค่าประกัน :

6,000 เยน

รวมค่าใช้จ่ายใน
ปีที่ 1

816,000 เยน

ครั้งที่ 2 (ส่วน 6 เดือน)

ค่าเล่าเรียน
(ส่วน 6 เดือน) :

345,000 เยน

รวมค่าใช้จ่ายใน
ปีที่
2

345,000 เยน

กฎระเบียบการคืนเงิน

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1 ปี 6 เดือน
1,161,000 เยน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
Okinaga Hiroko

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะเป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการฯ
ซึ่งจากทั่วทุกที่ในญี่ปุ่นมีเพียง 30 แห่งเท่านั้นที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฯ เป็นหลักสูตร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สามารถแนะนำได้อย่างมั่นใจ และจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อสนับสนุนให้บรรลุความฝันของนักเรียนที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่น การ ได้มาซึ่งภาษาใหม่ถือเป็นการเผชิญหน้ากับตัวตนใหม่เช่นกัน มาเริ่มต้นเรื่องราวแบบใหม่ที่ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
Okinaga Hiroko

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะเป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการฯ
ซึ่งจากทั่วทุกที่ในญี่ปุ่นมีเพียง 30 แห่งเท่านั้นที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฯ เป็นหลักสูตร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สามารถแนะนำได้อย่างมั่นใจ และจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อสนับสนุนให้บรรลุความฝันของนักเรียนที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่น การได้มาซึ่งภาษาใหม่ถือเป็นการเผชิญหน้ากับตัวตนใหม่เช่นกัน มาเริ่มต้นเรื่องราวแบบใหม่ที่ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

แผนที่

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
เซนดากายะ
(Sendagaya Japanese College)

1-1-6 Shimoochiai, Shinjuku-ku, Tokyo
03-5337-7001

➤แผนที่แต่ละอาคาร

หลักสูตรอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

หลักสูตรอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
เซนดากายะ

© 2023 Sendagaya Japanese Institute Group

Tel:03-5337-7001 Fax:03-5332-6696
วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ


หลักสูตร
เหตุผลที่เลือกเรียน
เซนดากายะ
การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
แนะแนวเข้าศึกษา
เกี่ยวกับกลุ่มสถาบัน
เซนดากายะ

Tel:03-5337-7001

FAX:03-5332-6696

วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

Copyright © SENDAGAYA JAPANESE INSTITUTE GROUP. All rights reserved.