1. หน้าแรก
  2. ขั้นตอนเข้าศึกษา

ขั้นตอนเข้าศึกษา

วิธีการสมัครเรียน

ขั้นตอนเข้าศึกษา

วิธีการสมัครเรียน

เรียน 6 เดือนขึ้นไป・หลักสูตรระยะกลางถึงระยะยาว

หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย / หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย / หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
(6 เดือนขึ้นไป)

STEP1

ก่อนเข้าศึกษาให้เริ่มกรอกใบสมัครเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 6 เดือน
※สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

STEP2

ใบสมัครที่ส่งไปจะมีการตรวจสอบและประกาศผลทางอีเมล

STEP3

หากผ่านการรับสมัครให้รวบรวมเอกสารที่จำเป็นต่อการยื่นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำกรุงโตเกียว

STEP4

สถาบันจะเป็นตัวแทนยื่นใบสมัครให้แก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำกรุงโตเกียว (ก่อนเข้าศึกษา 4-5 เดือน)

STEP5

หลังจากผ่านไปประมาณ 2 เดือน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำกรุงโตเกียวจะประกาศผลกับทางสถาบัน (ก่อนเข้าศึกษา 2 เดือน)
หากผ่านการคัดเลือกจะได้ใบรับรองสถานะภาพการพำนัก (COE)
และก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น นักเรียนจะต้องเข้ารับการตรวจวัณโรค (การตรวจเอกซเรย์ปอด) ส่งผลการตรวจมาที่สถาบัน

STEP6

ให้นักเรียนชำระค่าเทอม เมื่อตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วสถาบันจะส่งใบรับรองสถานะภาพการพำนักให้แก่นักเรียน

STEP7

นำใบรับรองสถานะภาพการพำนักของนักเรียนไปที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศของตนและยื่นขอวีซ่า

STEP8

เดินทางมาญี่ปุ่นโดยสวัสดิภาพ

สำหรับผู้ที่ถือวีซ่าพำนักในญี่ปุ่น

ผู้ที่มีวีซ่าดังต่อไปนี้สามารถสมัครเรียนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่านักเรียน

วีซ่าติดตามครอบครัว, วีซ่าพำนักถาวร, วีซ่าคู่สมรสของคนญี่ปุ่น, วีซ่าคู่สมรสของผู้พำนักถาวร และวีซ่าผู้พำนักระยะยาว

โปรดติดต่อสอบถามหากมีวีซ่าดังต่อไปนี้

วีซ่ากิจกรรมพิเศษ, วีซ่า Working Holiday, วีซ่าการทูต, วีซ่าสำหรับนักบวช อื่น ๆ

 

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
เซนดากายะ

© 2023 Sendagaya Japanese Institute Group

Tel:03-5337-7001 Fax:03-5332-6696
วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ


หลักสูตร
เหตุผลที่เลือกเรียน
เซนดากายะ
การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
แนะแนวเข้าศึกษา
เกี่ยวกับกลุ่มสถาบัน
เซนดากายะ

Tel:03-5337-7001

FAX:03-5332-6696

วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

Copyright © SENDAGAYA JAPANESE INSTITUTE GROUP. All rights reserved.