1. หน้าแรก
  2. เหตุผลที่เลือกเรียนเซนดากายะ 1

เหตุผลที่เลือกเรียนเซนดากายะ 1

เหตุผลที่เลือกเรียนเซนดากายะ 1

ผลงานด้านการศึกษาต่อ

เป็นเวลาเกือบ 50 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี ค.ศ.1975 กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะนั้นได้ให้การศึกษาภาษาญี่ปุ่นและฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นแก่นักเรียนต่างชาติ นักธุรกิจ และชาวต่างชาติทั่วไป มีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นไปแล้วมากกว่า 25,000 คน สามารถนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้ในการสื่อสารอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้ประวัติการเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่นยังไม่เป็นรองใคร มีผู้สำเร็จการศึกษาเกือบ 1,000 คนต่อปีเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และโรงเรียนอาชีวศึกษาที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น

ผลงานการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ผลงานการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

※ช่วงปี ค.ศ. 2021 และปี ค.ศ. 2022 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ส่งผลให้มีการจำกัดการเข้าประเทศ จึงเป็นเหตุผลให้จำนวนนักเรียนปัจจุบันในแต่ละปีลดลง และจำนวนนักเรียนศึกษาต่อจึงลดลงตามไปด้วย

ปีค.ศ.2022บัณฑิตวิทยาลัย (282 คน)มหาวิทยาลัยปริญญาตรี (213 คน)วิทยาลัยอาชีวศึกษา (47 คน)
ปีค.ศ.2021บัณฑิตวิทยาลัย
(205 คน)
มหาวิทยาลัยปริญญาตรี
(345 คน)
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
(134 คน)
ปีค.ศ.2020บัณฑิตวิทยาลัย
(347 คน)
มหาวิทยาลัยปริญญาตรี
(373 คน)
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
(243 คน)
ปีค.ศ.2019บัณฑิตวิทยาลัย
(337 คน)
มหาวิทยาลัยปริญญาตรี
(344 คน)
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
(332 คน)
ปีค.ศ.2018บัณฑิตวิทยาลัย
(364 คน)
มหาวิทยาลัยปริญญาตรี
(379 คน)
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
(275 คน)

ผลงานในแต่ละระดับการศึกษา

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรัฐ

Osaka University, Nagoya University, Kyushu University, Hokkaido University, Akita University, Yamagata University, Fukushima University, Gunma University, The University of Electro-Communications, Niigata University, University of Yamanashi, Shinshu University, Gifu University, Shizuoka University, Toyohashi University of Technology, Mie University, Kyoto Institute of Technology, Hiroshima University, Nagasaki University, Miyazaki University, Kagoshima University, The University of the Ryukyus, Takasaki City University of Economics, Tokyo Metropolitan University, Yokohama City University, Osaka City University, ฯลฯ

มหาวิทยาลัยเอกชน

Teikyo University, Teikyo Heisei University, Waseda University, Keio University, Sophia University, Tokyo University of Science, Meiji University, Aoyama Gakuin University, Rikkyo University, Chuo University, Hosei University, Kansai University,
Kwansei Gakuin University, Ritsumeikan University, Meiji Gakuin University, Nihon University, Toyo University, Senshu University, ฯลฯ

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยรัฐ

University of Tokyo Graduate School, Nagoya University Graduate School, Osaka University Graduate School, Hokkaido University Graduate School, Hokkaido University of Education Graduate School, University of Tsukuba Graduate School, Saitama University Graduate School, Chiba University Graduate School, Tokyo Institute of Technology Graduate School, Yokohama City University Graduate School, Kobe University Graduate School, Kanazawa University Graduate School, Saga University Graduate School, ฯลฯ

บัณฑิตวิทยาลัยเอกชน

Waseda University Graduate School, Keio University Graduate School, Sophia University Graduate School, Meiji University Graduate School, Aoyama Gakuin University Graduate School, Rikkyo University Graduate School, Hosei University Graduate School, Nihon University Graduate School, Komazawa University Graduate School, ฯลฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

Tokyo Institute of Tourism, Sundai Travel & Hotel College, HAL Tokyo College of Technology & Design, Nippon Engineering College, Nippon Engineering College of Hachioji, Japan Electronics College, Yamate Cooking and Confectionery College, Bunka Fashion College, Tokyo Animation College, Hiko Mizuno College of Jewelry, Yomiuri College of Car Mechanic, Nakano School of Business, Waseda-Bunri College of Arts & Sciences, Shibuya College of Foreign Languages, Tokyo Communication Art College, Gregg International College, CAD Technical College, ฯลฯ

ความคิดเห็นจากศิษย์เก่าที่สอบผ่าน

Chiba University, Faculty of Engineering
Zhang Shidong (จีน)

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

เข้าศึกษาพฤศจิกายน 2020 ~ เรียนจบมีนาคม 2022
โรงเรียนที่สำเร็จการศึกษามาก่อน :
He Bei Experimental Middle Scool


ดูความคิดเห็นจากผู้สอบผ่าน

・เหตุผลที่ทำให้อยากมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่น
เพราะมีห้องทดลองสารสนเทศศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นมากกว่ามหาวิทยาลัยในประเทศจีน และที่นี่จะเน้นการปฏิบัติจริงมากกว่าทฤษฎี ห้องปฏิบัติการยังแบ่งย่อยทำให้สามารถวิจัยเฉพาะทางได้ นอกจากนี้สาขาสารสนเทศศาสตร์ที่เรียน การนำไปใช้ในชีวิตการทำงานก็แตกต่างกัน เช่น จีนใช้สารสนเทศเพื่อเพิ่มยอดขายขององค์กร แต่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสังคมและการพัฒนาชีวิตของผู้คน เป็นเหตุผลให้ผมตัดสินใจไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นครับ

・ทำไมถึงเลือกเรียนที่เซนดากายะ
สำหรับประเทศจีนแล้วสถาบันเซนดากายะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าสถาบันอื่น นักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยดัง ๆ ได้ล้วนจบการศึกษามาจากสถาบันเซนดากายะ เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่มาจากประเทศเดียวกันนั้นยังต่ำกว่าสถาบันอื่น ดังนั้นผมจึงมีโอกาสที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นกับผู้คนจากหลากหลายประเทศ นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนยังมีประวัติการศึกษาด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นของกลุ่มสถาบันเซนดากายะและของมหาวิทยาลัย คุณสมบัติที่ครบถ้วนนี้ทำให้ผมรู้สึกสบายใจเป็นอย่างมากครับ

・การเรียนที่สถาบันเซนดากายะมีส่วนไหนที่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ และส่วนไหนที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ผมรู้สึกว่าคาบเรียนเรื่อง “สิ่งที่ควรระวังเวลาสอบสัมภาษณ์” เป็นประโยชน์อย่างมากครับ ในคาบเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการพูดและมารยาทเวลาสอบสัมภาษณ์ อื่น ๆ ต้องขอบคุณคาบเรียนภาษาญี่ปุ่นและการฝึกสอบสัมภาษณ์ของสถาบันที่ทำให้ผมสอบสัมภาษณ์อย่างใจเย็นและตอบคำถามอย่างมั่นใจได้ครับ

・การเตรียมตัวสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น
การฝึกทำข้อสอบ EJU (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่น) ซ้อมสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์ เขียนใบเหตุผลในการเรียนต่อ อื่น ๆ และการเรียนทั่ว ๆ ไปเพราะผมคิดว่าการให้ความสำคัญกับการเรียนเป็นสิ่งสำคัญ หลังจากเลิกเรียนในทุก ๆ วันก็กลับมาทบทวนบทเรียนที่บ้านต่อ รวมถึงตั้งใจเรียนในช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 9 โมงเย็นครับ

・คำแนะนำแบบไหนที่ประทับใจมากที่สุด
การได้รับคำแนะนำมากมายในช่วงฝึกซ้อมสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์ครับ มีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมคำถามที่น่าจะถูกถามของมหาวิทยาลัยที่จะเข้าและอีกทั้งยังให้คำแนะนำในการตอบด้วยครับ

・อยากแนะนำอะไรเกี่ยวกับเซนดากายะให้กับนักเรียนที่กำลังคิดจะเรียนต่อที่ญี่ปุ่น
ชั้นเรียนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเป็นสภาพแวดล้อมเหมาะกับการเรียนรู้ อาจารย์มักจะคุยอย่างสนิทสนม นอกจากนี้ยังสอนความรู้นอกเหนือจากบทเรียนอีกด้วย และเวลาตอบคำถามของนักเรียนตอบได้อย่างชัดเจนถูกต้องเสมอ

・ความทรงจำที่ประทับใจที่สุดเกี่ยวกับเซนดากายะ
ยังไงก็คงเป็นเรื่องที่อาจารย์ใส่ใจนักเรียน แม้กระทั่งวันหยุดก็สละเวลาเพื่อซ้อมสอบสัมภาษณ์ให้ รู้สึกขอบคุณมากเลยครับ

Osaka UniversityGraduate School of Law and Politics
Chen Haoran (จีน)

สถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

เข้าศึกษาธันวาคม 2020 ~ เรียนจบมีนาคม 2022
โรงเรียนที่สำเร็จการศึกษามาก่อน : Beijing University of Chemical Technology
คณะนิติศาสตร์

ดูความคิดเห็นจากผู้สอบผ่าน

・เหตุผลที่ทำให้อยากมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่น
ผมเริ่มสนใจสาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในตอนที่ผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย กฎหมายของญี่ปุ่นอ้างอิงกฎหมายของจีนมายาวนาน และในขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก ผมจึงสนใจว่าญี่ปุ่นเริ่มต้นกฎหมายอย่างไรและอยากศึกษาเรื่องนี้ในเชิงลึก เช่นเดียวกับนักเรียนต่างชาติคนอื่น ๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นหลังจากคิดอย่างถี่ถ้วนแล้ว ผมจึงตัดสินใจศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นครับ

・ทำไมถึงเลือกเรียนที่เซนดากายะ
เป้าหมายของผมคือการศึกษาต่อแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะสามารถเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้ไหม ดังนั้นผมเลยเลือกสถาบันที่ไม่ใช่สนับสนุนแค่การศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัยแต่ยังสนับสนุนการศึกษาต่อวิทยาลัยรวมถึงสนับสนุนด้านการหางาน สถาบันเซนดากายะนอกจากสนับสนุนด้านการศึกษาต่อเป็นหลักแล้วยังมีทางเลือกให้ด้วย นี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมตัดสินใจเลือกเรียนที่เซนดากายะครับ

・การเรียนที่สถาบันเซนดากายะมีส่วนไหนที่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ และส่วนไหนที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
หากพูดถึงหลักสูตรโดยรวมแล้วเซนดากายะมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น ผมที่เริ่มเรียนรู้จากพยางค์ตั้งแต่ระดับ J1 และถึงแม้ว่าจะไม่เก่ง แต่ก็สามารถแปลงภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานได้ภายในสามเดือนของภาคการศึกษาแรก นอกจากนี้การสนทนาประจำวันกับอาจารย์ที่โรงเรียนและเพื่อนร่วมงานในพาร์ทไทม์ ยังพัฒนาภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี ผมคิดว่านี่เป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย พอเรียนในระดับสูง ๆ จะมีคลาสสำหรับเขียนแผนการวิจัย สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้จะสามารถรับคำแนะนำพื้นฐานที่สุดตั้งแต่การเลือกหัวข้อไปจนถึงโครงสร้างและการเขียน นักเรียนที่ตัดสินใจทิศทางการวิจัยได้แล้วสามารถใช้ชั้นเรียนนี้เพื่อถามคำถามกับผู้สอนและรับคำแนะนำเพื่อแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแผนการวิจัยของตน นักเรียนบางคนอาจรู้สึกว่าไม่ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาเฉพาะทางของตนมากนัก แต่ผมคิดว่าเราควรศึกษาให้เชี่ยวชาญแผนการวิจัยและสาขาเฉพาะทางด้วยตนเอง

การเตรียมตัวสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น
ขั้นที่ 1 คือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดคือรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในแต่ละที่ เช่น สถานศึกษาแบบไหนที่อยากเรียน และมีอาจารย์แบบไหน
ขั้นที่ 2 คือการรับข้อมูลที่รวบรวมมา และตัดสินใจเลือกตามความชอบของตนโดยมีหลายเหตุผลที่ช่วยในการประกอบการตัดสินใจ เช่น มีอาจารย์ที่อยากเรียนไหม ในเวลาหลายปีที่ผ่านมาสถานศึกษานี้รับนักเรียนต่างชาติหรือไม่ ช่องทางรับสมัครเยอะหรือน้อยแค่ไหน และวันสอบตรงกับวันสอบสถานศึกษาอื่นหรือไม่ ควรมีตัวเลือกไม่เกิน 5 ที่ในการเลือกแต่ละครั้ง
ขั้นที่ 3 คือการอ่านหลักเกณฑ์การสมัครอย่างละเอียดแล้วจึงเตรียมตัวสมัคร อาจมีบางอย่างที่ไม่ตรงกับแผนที่วางไว้ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดในการสมัครอย่างรอบคอบและเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ
ขั้นตอนสุดท้าย คือการเริ่มเตรียมตัวสอบ ตรวจสอบดูว่าสถานศึกษาที่สมัครเคยเปิดเผยข้อสอบในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ หากไม่เคยเปิดเผยข้อสอบให้ไปยืมหนังสือที่ห้องสมุดทั่วไป แต่ถ้าหากไม่สามารถยืมจากห้องสมุดทั่วไปได้ ให้ลองไปที่ห้องสมุดรัฐสภาแห่งชาติที่นั่นจะมีบริการถ่ายเอกสาร ดังนั้นถ้าต้องการศึกษาประเด็นความรู้ที่สำคัญให้มองหาบทความที่จะอ่านและใช้บริการถ่ายเอกสารของห้องสมุด

・คำแนะนำแบบไหนที่ประทับใจมากที่สุด
ตอนที่ยังอยู่ระดับ J1 มีอาจารย์หลายคนที่คอยช่วยเหลือผมหลายอย่าง ตอนนั้นกำลังเตรียมตัวสมัครงานพาร์ทไทม์ มีอาจารย์หลายคนช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานให้ด้วยเป็นชั้นเรียนที่สนุกมาก ๆ เมื่อมีเวลาว่างอาจารย์มักจะพูดคุยกับนักเรียนเสมอ ด้วยเหตุนี้ทักษะการพูดภาษาญี่ปุ่นของผมก็พัฒนาขึ้นด้วย และอาจารย์ยังช่วยแก้ไขแผนการวิจัยของผมในหลายส่วนระหว่างเรียน เป็นอาจารย์ที่นักเรียนสามารถไว้วางใจได้ครับ

・อยากแนะนำอะไรเกี่ยวกับเซนดากายะให้กับนักเรียนที่กำลังคิดจะเรียนต่อที่ญี่ปุ่น
เนื่องจากเป็นสถาบันที่มีขนาดใหญ่จึงให้การสนับสนุนหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือการสนับสนุนการศึกษาต่อ เซนดากายะยังช่วยจองวัคซีนป้องกันโควิด-19 และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครทุนการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่านักเรียนจะสนใจหรือไม่ สิ่งสำคัญคือสถาบันนี้สามารถให้ข้อมูลเหล่านั้นได้ นี่เป็นเหตุผลที่ผมเชื่อว่าเซนดากายะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นหรือภาษาญี่ปุ่นครับ

・ความทรงจำที่ประทับใจที่สุดเกี่ยวกับเซนดากายะ
ตอนที่ผมอยู่ระดับ J2 ได้พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา ในช่วงนั้นทักษะการพูดของผมก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเนื่องจากงานพาร์ทไทม์ด้วยส่วนหนึ่ง แต่ผมยังคงแยกความแตกต่างระหว่างภาษารูปสุภาพกับรูปปกติไม่ได้ ในระหว่างพูดคุยนั้นอาจารย์ได้สังเกตเห็นและให้คำแนะนำกับผม หลังจากนั้นเลยเริ่มแยกความแตกต่างระหว่างรูปสุภาพกับรูปปกติได้มากขึ้น และตอนนี้ก็สามารถเปลี่ยนรูปได้คล่องแคล่วแล้ว คำแนะนำของอาจารย์ช่วยผมได้มากในการเรียนภาษาญี่ปุ่น
จริง ๆ ครับ

เหตุผลที่เลือกเรียนเซนดากายะ

1
ผลงานการศึกษาต่อ

5
ทุนการศึกษา
(coming soon)

6
ความร่วมมือ
(coming soon)

7
ผลงานและความไว้วางใจ
(coming soon)

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
เซนดากายะ

© 2023 Sendagaya Japanese Institute Group

Tel:03-5337-7001 Fax:03-5332-6696
วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ


หลักสูตร
เหตุผลที่เลือกเรียน
เซนดากายะ
การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
แนะแนวเข้าศึกษา
เกี่ยวกับกลุ่มสถาบัน
เซนดากายะ

Tel:03-5337-7001

FAX:03-5332-6696

วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

Copyright © SENDAGAYA JAPANESE INSTITUTE GROUP. All rights reserved.