หอพัก Yoyogi Uehara

รายละเอียดหอพัก

ที่ตั้ง

Shibuya-ku, Tokyo

ประเภทห้อง

1DK

ขนาดห้อง

23 ตร.ม

ความจุห้อง (แต่ละห้อง)

1 คน – 2 คน

เพศ

ชาย/หญิง

อาหาร

ไม่มี

จากสถานีที่ใกล้ที่สุด

เดิน 1 นาที

อื่น ๆ

จำกัดเฉพาะนักเรียนของสถาบัน/พร้อมอินเตอร์เน็ต (ฟรี)

ค่าหอ

ครั้งที่ 1 (ส่วน 3 เดือน)

ค่าจอง
40,000 เยน
(รวมค่าแรกเข้า 10,000 เยน)

ค่าประกัน
60,000 เยน

ค่าทำความสะอาดตอนย้ายออก
※หักจากค่าประกัน 30,000 เยนขึ้นไป

ค่าหอ
90,000~ เยน

สาธารณูปโภค
36,000 เยน

ค่าอาหาร
ไม่บริการอาหาร

รวม 3 เดือนทั้งหมด
226,000~ เยน

ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

ค่าหอ
90,000~ เยน
(ทุก ๆ 3 เดือน)

สาธารณูปโภค
36,000 เยน
(ทุก ๆ 3 เดือน)


※ค่าสาธารณูปโภครวมค่าน้ำ, ค่าแก๊ส และค่าไฟ หากนักเรียนใช้เกินจำนวนที่กำหนดต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
เซนดากายะ

© 2023 Sendagaya Japanese Institute Group

Tel:03-5337-7001 Fax:03-5332-6696
วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ


หลักสูตร
เหตุผลที่เลือกเรียน
เซนดากายะ
การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
แนะแนวเข้าศึกษา
เกี่ยวกับกลุ่มสถาบัน
เซนดากายะ

Tel:03-5337-7001

FAX:03-5332-6696

วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

Copyright © SENDAGAYA JAPANESE INSTITUTE GROUP. All rights reserved.